Adoptie vanuit juridisch oogpunt

Adoptie vanuit juridisch oogpunt wordt vaak over het hoofd gezien, maar het is een belangrijke overweging voor degenen die overwegen een kind te adopteren. In deze blogbijdrage gaan we dieper in op het adoptieproces en hoe u door de wet navigeert als u adopteert. We zullen veel onderwerpen behandelen die u kunnen helpen een weloverwogen beslissing te nemen als u een adoptie overweegt of als u al met het proces bent begonnen.

Nederland is een land dat adoptie hoog in het vaandel heeft staan. Als paren geen kinderen kunnen krijgen, kiezen ze vaak voor adoptie, wat inhoudt dat ze jonge kinderen uit het buitenland of uit plaatselijke pleeggezinnen zo snel mogelijk na de geboorte in hun leven en in hun huis opnemen

Dit artikel bespreekt enkele belangrijke juridische gevolgen voor uw gezin.

Adoptieprocedure

Nederlandse kinderen wachten vaak op adoptie, maar het is niet alleen een probleem voor Nederlandse gezinnen. Veel buitenlandse kinderen hebben ook een thuis nodig en Nederland is een populaire keuze geworden onder adoptieouders, deels omdat de wettelijke regels vergelijkbaar zijn met die voor binnenlandse adopties; er zijn echter enkele verschillen die zinvol zijn als je kijkt naar wat het beste is voor een bepaald kind/adoptant (problemen met ouderenzorg…). Bijvoorbeeld: Als je overweegt om vanuit het buitenland te adopteren, dan zou je eerst moeten uitzoeken of je eigen land internationale adopties toestaat, voordat je beslist waar het anders het beste zou werken – ook bekend als “interlandelijke adopties”.

Adoptie van kinderen door homoseksuelen komt steeds vaker voor, maar stuit nog op veel obstakels. Niet elk land aanvaardt huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht, wat adoptie voor deze bevolkingsgroep moeilijk kan maken. De Nederlandse wet vereist daarentegen geen huwelijk tussen twee mensen die willen adopteren; in sommige delen van Europa zoals Duitsland is dit wel vereist voordat je in aanmerking komt (of zelfs maar in aanmerking komt) als adoptieouder.

Nederland biedt echter grote mogelijkheden – vooral als het gaat om adoptie van buiten de Eurozone of de Europese Unie zelf. Omdat het niet uitmaakt van welke nationaliteit je kind komt onder deze omstandigheden als beide aspirant-ouders het Nederlandse staatsburgerschap delen dan is de kans groot dat alles goed komt.

Rechtbank

Volgens de wet moet een adoptie langs legale weg plaatsvinden. Als aspirant-ouders of iemand anders een contract met iemand anders tekent om hun kind af te staan zonder eerst een gerechtelijke procedure te hebben doorlopen. Wordt dat als illegaal beschouwd en kunnen zij schuldig worden bevonden aan mishandeling, waarop zware straffen staan zoals gevangenisstraf (artikel 227, lid 1). Dit betekent dat u niets kunt afspreken, tenzij er officiële documenten zijn waarin uw instemming in dit verband is vastgelegd; als twee personen echter niets anders willen dan elkaar, dan is alles goed.

Als je erover denkt een kind te adopteren en je wilt er zeker van zijn dat het in het beste belang is van zowel jezelf als je potentiële nieuwe gezinslid, dan raden we je aan eerst te trouwen. Als twee mensen ten minste 2 jaar samen zijn voordat ze dit papierwerk bij de autoriteiten indienen (Artikel 1: 227 lid 2), dan kunnen ze legaal adopteren zonder dat er later problemen ontstaan, want de Nederlandse wet geeft aan hoe landen denken over gemengde huwelijken – ze bestaan niet! De persoon die niet biologisch verwant is, kan ook een aanvraag indienen als hij/zij een emotionele relatie heeft gehad.

Belang van het Kind

Naast een beslissing van de rechter is ook vereist dat de adoptie duidelijk in het belang van het kind plaatsvindt volgens art. 1:227 lid 3 Bw De situatie voorafgaand aan de adoptie mag niet over het hoofd worden gezien en moet in overweging worden genomen of de biologische ouders bekend of onbekend zijn voor de aspirant-ouders . Wat heeft deze persoon gepland met betrekking tot zijn toekomstplannen voor wie zal er voor hem zorgen? Om deze vragen te beantwoorden moet men terugblikken op gebeurtenissen uit het verleden die van invloed kunnen zijn op het verdere verloop.

Belangrijke voorwaarden

Artikel 1:228 van het Burgerlijk Wetboek somt een aantal voorwaarden voor adoptie op. Zo moet een adoptant, indien hij niet reeds bloed- of aanverwant is met het kind, ouder zijn dan 18 jaar en over ten minste een vol jaar verzorgingsrechten beschikken. Aalvorens deze rol met betrekking tot de opvoeding van een ander mensenleven op zich te nemen; dit laatste criterium is echter niet van toepassing wanneer het gaat om twee vrouwen die binnen hun gemeenschap bevallen. Ook al kan de culturele traditie anders voorschrijven.

De regels rondom adoptie kunnen behoorlijk streng zijn. Zo mag het te adopteren kind niet ouder zijn dan 18 jaar en heeft het ook toestemming nodig van de ouders, tenzij er permanente voogdij over hem/haar bestaat op grond van artikel 809 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

De biologische ouders van het kind mogen voor de adoptie niet langer de voogdij over hun eigen kind hebben. Bovendien mag geen van beide ouders zich verzetten tegen dit verzoek voor een zuigeling als zij in staat en bereid zijn om een veilige thuisomgeving te bieden met liefde van alle aanwezige volwassenen. Zodat iedereen die erbij betrokken is er profijt van zal hebben – vooral ook jij!

Wat zijn de rechtsgevolgen?

Adoptie is een prachtige manier om wettelijk verwant te worden en een hecht gezin te stichten met je kind. Zodra je adopteert, ziet de wet het goed dat deze twee mensen nu de zorg hebben voor elkaars welzijn! Maar hoe werkt dit? Ten eerste betekent het dat ze buiten hun nieuwe gezin geen andere huisdieren mogen hebben, omdat er anders alleen plaats genoeg overblijft voor henzelf (en waarschijnlijk zelfs dan nog niet)! Ten tweede – en dat is het belangrijkste – moeten geadopteerden binnen Thailand blijven, tenzij de Thaise douane van te voren toestemming geeft, afhankelijk van het soort adoptie

Plaats een reactie