Belangrijke zaken bij adoptie van een kind uit het buitenland

1. Introductie

De adoptie van een kind uit het buitenland is een complex en uitdagend proces, maar kan ook een zeer lonende ervaring zijn. In dit artikel bespreken we enkele belangrijke zaken waar je rekening mee moet houden bij het overwegen van internationale adoptie, waaronder juridische, emotionele, culturele, financiële en medische aspecten. Ook geven we tips voor ondersteuning na adoptie en beantwoorden we enkele veelgestelde vragen.

2. De adoptieprocedure in vogelvlucht

Het land van herkomst

Bij het kiezen van een land van herkomst zijn er verschillende factoren waarmee je rekening moet houden, zoals de adoptiewetgeving van het land, de beschikbaarheid van kinderen en de stabiliteit van de politieke situatie.

Adoptiebureaus

Er zijn verschillende erkende adoptiebureaus in Nederland die bemiddelen bij internationale adoptie. Het is belangrijk om een betrouwbaar en transparant adoptiebureau te kiezen dat voldoet aan de eisen van de Nederlandse overheid en het land van herkomst.

Verplichte voorbereiding

Adoptieouders moeten een verplichte voorbereidingscursus volgen, waarin ze leren over de specifieke behoeften van geadopteerde kinderen en de uitdagingen die adoptie met zich meebrengt.

3. Juridische aspecten

Internationale verdragen

Nederland is partij bij het Haags Adoptieverdrag, dat minimumnormen stelt voor de bescherming van kinderen en waarborgt dat adoptie in het belang van het kind plaatsvindt. Daarnaast zijn er bilaterale overeenkomsten met sommige landen die de adoptieprocedure regelen.

De adoptiewet

De Nederlandse adoptiewet stelt eisen aan adoptieouders op het gebied van leeftijd, gezondheid en levenssituatie. Ook wordt er een verklaring van geschiktheid afgegeven door de Raad voor de Kinderbescherming, waarin wordt beoordeeld of je geschikt bent om een kind te adopteren.

4. Emotionele aspecten

Gevoelens van verlies

Geadopteerde kinderen kunnen gevoelens van verlies en rouw ervaren, omdat ze hun biologische familie, cultuur en land van herkomst achterlaten. Het is belangrijk om deze gevoelens te erkennen en te bespreken met je kind.

Hechting

Hechting kan een uitdaging zijn bij internationale adoptie, vooral als het kind al oudere is. Het is belangrijk om geduldig te zijn en voldoende tijd en aandacht te besteden aan het opbouwen van een vertrouwensband met je kind.

5. Culturele aspecten

Taal en communicatie

Taal kan een barrière vormen, vooral in de beginperiode na adoptie. Het is belangrijk om je kind te helpen bij het leren van de Nederlandse taal en tegelijkertijd zijn of haar moedertaal en culturele achtergrond te respecteren.

Behoud van culturele identiteit

Het is belangrijk om je kind te helpen bij het behouden en koesteren van zijn of haar culturele identiteit. Dit kan door middel van het vieren van culturele feesten, het leren over de geschiedenis van het land van herkomst, en het onderhouden van contact met mensen uit dezelfde culturele achtergrond.

6. Financiële aspecten

Kosten van adoptie

De kosten van internationale adoptie kunnen aanzienlijk zijn, afhankelijk van het land van herkomst en de adoptiebemiddelingsorganisatie. Deze kosten omvatten onder andere bemiddelingskosten, reis- en verblijfskosten, en juridische kosten.

Subsidies en belastingvoordelen

Er zijn verschillende subsidies en belastingvoordelen beschikbaar voor adoptieouders in Nederland, zoals de eenmalige adoptie-uitkering en fiscale aftrek van adoptiekosten. Voor meer informatie over een eenmalige adoptie-uitkering kun je kijken op de website van het uwv. Om jezelf beter te informeren omtrent fiscale aftrekposten kun je de belastingdienst bellen op hun algemene telefoonnummer . Het is belangrijk om je goed te informeren over de mogelijkheden om de financiële last te verlichten.

7. Medische aspecten

Gezondheidsrisico’s

Kinderen uit het buitenland kunnen te maken hebben met specifieke gezondheidsrisico’s, zoals ondervoeding, infectieziekten en gebrekkige medische zorg in het land van herkomst. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze risico’s en je kind tijdig medische zorg te bieden.

Medische zorg in Nederland

Na aankomst in Nederland krijgt je kind een uitgebreide medische controle en indien nodig toegang tot gespecialiseerde zorg. Het is belangrijk om een goede relatie op te bouwen met je huisarts en andere zorgverleners, zodat je kind de beste zorg krijgt.

8 . Ondersteuning na adoptie

Nazorg en begeleiding

Nazorg en begeleiding zijn cruciaal voor een succesvolle adoptie. Er zijn verschillende instanties en organisaties die ondersteuning bieden aan adoptiegezinnen, zoals adoptieoudersverenigingen, therapeuten en ondersteuningsgroepen.

Adoptiegerelateerde hulpbronnen

Er zijn veel hulpbronnen beschikbaar, zowel online als offline, die je kunnen helpen bij het navigeren door de uitdagingen van adoptie. Denk aan boeken, websites, blogs en forums waar adoptieouders en geadopteerden hun ervaringen en adviezen delen.

9. Conclusie

Adoptie van een kind uit het buitenland is een ingrijpende en levensveranderende gebeurtenis. Door je goed te informeren en voor te bereiden op de verschillende aspecten van internationale adoptie, kun je de overgang voor zowel jou als je kind zo soepel mogelijk maken. Het is belangrijk om ondersteuning te zoeken, zowel tijdens als na het adoptieproces, om de best mogelijke basis te leggen voor een gelukkig en gezond gezinsleven.

10. FAQ’s

1. Hoe lang duurt het adoptieproces?

De duur van het adoptieproces varieert per land en situatie, maar het kan over het algemeen enkele jaren duren vanaf het moment dat je besluit om te adopteren tot het moment dat je kind bij je thuis komt.

2. Kan ik een kind van elk land adopteren?

Niet alle landen staan ​​internationale adoptie toe, en sommige landen hebben beperkingen op het gebied van leeftijd, burgerlijke staat of seksuele geaardheid van adoptieouders. Het is belangrijk om je te verdiepen in de adoptiewetgeving van het land van herkomst voordat je een keuze maakt.

3. Hoe vind ik een betrouwbaar adoptiebureau?

Een betrouwbaar adoptiebureau voldoet aan de eisen van de Nederlandse overheid en het land van herkomst en is transparant over de adoptieprocedure en kosten. Het is aan te raden om ervaringen van andere adoptieouders te raadplegen en verschillende bureaus met elkaar te vergelijken voordat je een keuze maakt.

4. Wat als mijn kind moeite heeft met hechting?

Hechtingsproblemen zijn niet ongewoon bij geadopteerde kinderen. Als je merkt dat je kind moeite heeft met hechting, is het belangrijk om professionele hulp in te schakelen, zoals een therapeut of psycholoog met ervaring op het gebied van adoptie.

5. Hoe kan ik mijn kind helpen zijn of haar culturele identiteit te behouden?

Je kunt je kind helpen zijn of haar culturele identiteit te behouden door het vieren van culturele feesten, het leren over de geschiedenis van het land van herkomst, en het onderhouden van contact met mensen uit dezelfde culturele achtergrond. Het is ook belangrijk om open en respectvol te zijn over de culturele achtergrond van je kind en het aan te moedigen om vragen te stellen en zijn of haar gevoelens te uiten.

6. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind zich thuis voelt in Nederland?

Het is belangrijk om je kind te ondersteunen bij de overgang naar het leven in Nederland. Dit kan door het bieden van een liefdevolle en stabiele thuisomgeving, het helpen bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur, en het creëren van mogelijkheden om vriendschappen op te bouwen met leeftijdsgenoten.

7. Wat kan ik doen als ik me zorgen maak over de gezondheid van mijn geadopteerde kind?

Als je je zorgen maakt over de gezondheid van je geadopteerde kind, is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met je huisarts of een andere medische professional. Zij kunnen je adviseren over de te nemen stappen en je kind eventueel doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg.

8. Is het mogelijk om na adoptie contact te onderhouden met de biologische familie van mijn kind?

Dit is afhankelijk van de situatie en het land van herkomst. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn om contact te onderhouden met de biologische familie, terwijl dit in andere gevallen niet haalbaar of wenselijk is. Het is belangrijk om de wensen en behoeften van je kind in overweging te nemen en open te communiceren over dit onderwerp.

9. Wat kan ik doen als ik moeite heb met het omgaan met mijn eigen gevoelens en emoties rondom adoptie?

Het is volkomen normaal om een scala aan emoties te ervaren tijdens en na het adoptieproces. Als je merkt dat je moeite hebt met het omgaan met je gevoelens, kan het nuttig zijn om te praten met een therapeut of psycholoog die ervaring heeft met adoptiekwesties. Ook kun je steun zoeken bij andere adoptieouders of deelnemen aan ondersteuningsgroepen.

10. Hoe kan ik mijn kind voorbereiden op vragen en opmerkingen van anderen over adoptie?

Het is belangrijk om open en eerlijk te zijn met je kind over adoptie en ervoor te zorgen dat hij of zij begrijpt wat adoptie betekent. Je kunt je kind helpen zich voor te bereiden op vragen en opmerkingen door samen te oefenen met mogelijke situaties en antwoorden. Het is ook nuttig om je kind te leren dat het altijd oké is om hulp te vragen als het zich ongemakkelijk of onzeker voelt in een situatie.

Een kind adopteren: De adoptieprocedure

Wanneer u besluit een kind te adopteren, is het van vitaal belang dat u de adoptieprocedure begrijpt. Er zijn veel stappen betrokken bij dit proces en het kan overweldigend zijn voor sommige mensen die dit nog nooit eerder hebben gedaan. Als u meer wilt weten over het adopteren van kinderen, lees dan hieronder verder.

Een kind adopteren is de beste manier om kinderen te krijgen als je niet op natuurlijke of medische wijze zwanger kunt worden. Als dit klinkt als iets dat je zou interesseren en je doelen zou ondersteunen, neem dan wat tijd om erover na te denken voordat je enige toezeggingen doet.

Start van de adoptieprocedure

Het begin van een nieuw hoofdstuk voor u en uw gezin.

De adoptieprocedure begint met het invullen van een aanvraag voor beginseltoestemming, waardoor wij via internationale adoptieprogramma’s buitenlandse kinderen kunnen opnemen die beschikbaar zijn of een potentieel thuis hebben, zodat ook zij hun beste leven kunnen leiden.

Het beoordelen van een aanvraag is een proces waarbij de Stichting Adoptiefaciliteiten beoordeelt voor toestemming om te mogen beginnen en nagaat of uw situatie voldoet aan alle voorwaarden die in de WOBKA staan.

Leeftijd van de aanvrager:

Er zijn mogelijke uitzonderingen op de regel dat aanvragers niet ouder mogen zijn dan 41 jaar.

Het bijwonen van bijeenkomsten is een noodzakelijk onderdeel van adoptie. Aanstaande ouders moeten zes voorbereidingsbijeenkomsten bijwonen en één bijeenkomst met de Stichting Adoptiefaciliteit, die bij elkaar drie uur in beslag nemen! Deze tijdrovende voorbereidingsbijeenkomsten zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat een belangrijke beslissing als adopteren niet lichtvaardig wordt genomen.

Advies over toestemming om te beginnen

De Raad voor de Kinderbescherming zal vervolgens een rol spelen door de Minister van Justitie te adviseren over adoptieprocedures. Daartoe wordt een onderzoek uitgevoerd waarin motieven en gezinssituaties worden besproken en de aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen.

Wanneer dat mooie bundeltje vreugde van over de oceaan arriveert, moet u een aantal administratieve stappen nemen. Om te beginnen de inschrijving bij de gemeente en vervolgens de aanvraag van het ouderlijk gezag bij de kantonrechter om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt wanneer het tijd is voor hun (of hun nieuwe ouders) thuiskomstceremonie!

LGBT-adoptie is een nieuwe en groeiende trend in de Verenigde Staten. Naar schatting zijn er wereldwijd 300 miljoen LGBT-volwassenen die graag als ouder zouden willen meewerken, maar geen toegang hebben vanwege beperkingen in hun thuisland of culturen die het homohuwelijk niet toestaan – velen van hen vrezen dat ze nooit in staat zullen zijn om te adopteren als ze de kans krijgen, omdat deze wetten hoogstwaarschijnlijk ongewijzigd zullen blijven, ondanks algemene attitudes die in de loop der tijd veranderen.

Het proces voor zowel alleenstaanden die surrogaatouder willen worden (d.w.z. iemand anders die namens jou optreedt) EN paren waarbij de ene persoon de volledige voogdij wil en de andere een gedeelde ouderschap verkiest, kan inhouden dat zij langs verschillende agentschappen moeten gaan zoals GLBT-jongerenorganisaties.

Mogen homoparen kinderen adopteren?

adoptie door 2 mannen

In veel landen kunnen homoparen kinderen adopteren, maar in de Verenigde Staten is dat niet toegestaan. Voordat we dit onderwerp verder bespreken, kijken we eerst naar wat homo-adoptie is en hoe het verschilt van heteroseksuele adoptie. Homoparen willen kinderen opvoeden omdat ze van hen houden, terwijl heteroseksuelen om andere redenen adopteren (zoals de wens een erfgenaam te hebben of de voogdij over kinderen te krijgen).

Het maakt niet uit aan welke kant van het debat je staat, het is belangrijk om na te denken over hoe je argumenten kinderen beïnvloeden. Wanneer twee mensen die hun eigen biologische kinderen niet kunnen krijgen, in plaats daarvan adopteren en een verweesd familielid of vriend opvoeden alsof het hun eigen kind van vlees en bloed is. Dan kan dat een groot verschil maken in het leven van iemand anders.

Veel discussie

Het onderwerp adoptie door homoseksuele paren is al vele jaren een heet hangijzer. Wanneer kinderen uit pleeggezinnen worden geadopteerd, gaan ze meestal naar huis met twee ouders van hetzelfde geslacht als hun eigen genetische ouder of worden ze afgestaan aan een biologische moeder/vader die al kinderen met elkaar hebben. Dus waarom is dit anders als je je kind opvoedt om uiteindelijk deel uit te maken van een ander gezin? Voorstanders beweren dat er geen verschil is omdat opvoedingsvaardigheden niet beïnvloed worden door seksuele geaardheid en kinderen hebben ook een thuis nodig.

De tegenstanders van het homohuwelijk beweren dat homoseksuelen meer kans hebben op depressies, drugsgebruik en promiscuïteit. Deze zaken hebben een negatief effect op kinderen die in deze omgeving opgroeien, wat hen later in hun leven schade kan berokkenen wanneer ze hun eigen seksualiteit uitproberen of met iemand anders paren. Omdat het ook invloed heeft op hoe je over jezelf denkt.

U weet ongetwijfeld dat de afwezigheid van mannelijke en vrouwelijke rolmodellen kan leiden tot een slechte aanpassing van kinderen. In het artikel “Adoptieverbod voor homoseksuelen wordt binnenkort opgeheven” uit 2002 wordt gesproken over de opheffing van deze wet die alleen geldt voor homoseksuele paren, maar niet voor heteroseksuele paren.

Hoe verhouden de plicht tot gelijke behandeling en het recht op ouderschap zich tot de belangen van kinderen in een geval waarin twee homoseksuele paren hen willen? Deze kwestie gaat zowel kinderen aan die geadopteerd worden, als de maatschappij in het algemeen. De morele principes die ons besluitvormingsproces hier zouden moeten leiden zijn het utilitarisme (dat zegt dat we moeten doen wat het meeste goed doet), consequentialisme (de gevolgen die je produceert bepalen of het goed of fout is) & deugdzaamheidstheorie die ons vertelt hoe deugdzame mensen zich gedragen

De volgende passage bespreekt of kinderen die opgevoed worden door homoseksuele ouders dezelfde voorrechten verdienen als andere vormen van ouderschap, terwijl het waardeoordeel wordt afgewogen tegen de autonome keuze.

Afweging ethisch vraagstuk

Minister Rouvoet van de ChristenUnie is van mening dat het opheffen van het adoptieverbod voor homoseksuele paren kinderen geen goed zal doen, omdat ze door twee mannen of vrouwen opgevoed te worden, het doelwit van pesterijen kunnen worden. Het IVRK stelt in artikel 21 dat “adoptie” alleen mag worden gedaan als het tot positieve resultaten leidt en dat de gevolgen voor een kind negatief zijn als hun oorspronkelijke familie niet accepterend genoeg was.

Kamerlid Van Der Staaij van de SGP-fractie is daar tegen. Hij verwijst naar de “norm” dat een kind beter af is bij beide ouders. Gebaseerd op wat volgens hem de Schrift ons vertelt over de schepping en hoe kinderen bij de geboorte thuishoren in een huis dat gevuld wordt door hun biologische vader of moeder. Is dit waar voor elk kind? Artikel 27 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) stelt dat iedere ouder een verplichting heeft jegens zijn/haar kind. Met inbegrip van het verschaffen van voedsel, onderdak, medische zorg, onderwijs, enz., maar vermeldt niets specifieks als het gaat om het alleen opvoeden van kinderen zonder de aanwezigheid van een andere volwassene. Waardoor je zou kunnen denken dat er iets mis is als je niemand anders kunt vinden die bereid of in staat genoeg is.

De verantwoordelijkheid om de kinderen een veilig en stabiel thuis te bieden ligt in de eerste plaats bij de ouders. Dit kan echter gezegd worden van alleenstaande moeders of vaders die in staat zijn om zowel liefde als stabiliteit te bieden. Ten minste goed genoeg om hun kind geen moeilijkheden te bezorgen als het door hen alleen zou worden opgevoed zonder een andere aanwezige ouderfiguur (-figuren). Tegenwoordig, nu er meer acceptatie is voor verschillende levensstijlen, zoals homoseksueel/lesbisch zijn, wat gebeurt er als twee mensen niets liever willen dan elkaar? Zou het wegnemen van deze rechten van gezinnen, enkel gebaseerd op seksuele geaardheid, zo dicht komen bij molesteren?

Een Duitse minister heeft vastgesteld dat adoptie door homoseksuele paren niet slecht is voor kinderen. Uit een studie, die gebaseerd was op Duitse wetenschap en onderzoek naar de effecten van ouderschap door paren van hetzelfde geslacht, bleek geen verschil in welzijn of welbevinden van kinderen in vergelijking met heteroseksuele huishoudens

Dit artikel bespreekt hoe een hoge ambtenaar van de Duitse regering over dit onderwerp denkt, met name wat betreft de Duitse wetten tegen het homohuwelijk, maar bevat ook enkele internationale vergelijkingen

Volgens Brigitte Zypries , minister van Justitie van 2009 – 2013, lijkt er minder leed te zijn onder kinderen die opgroeien zonder vaderfiguur dan bij kinderen die in “normale” gezinnen leven.

Volgens het scheppingsverhaal zijn kinderen beter af met een vader en moeder. Heteroseksuele paren zijn goed, homoseksuele slecht – is dit omdat zij geen compleet gezin hebben? De eerste vraag kan alleen worden beantwoord door middel van religieuze argumentatie volgens verschillende religies die stellen dat homoseksuelen verkeerde dingen doen zoals minder rechten hebben dan heteroseksuelen aangezien veel landen hen nog steeds verbieden, bijvoorbeeld de VS.

Is homosexueel zijn een geaardheid of een seksuele voorkeur? Wat zijn uw gedachten over deze kwestie, de manier waarop er in de maatschappij over moet worden gesproken? Bestaat er op dit moment zoiets als een “homohuwelijk”, want zo niet, wie bepaalt dan wie er mag trouwen als ze er andere ideeën op nahouden dan anderen in hun omgeving. Ook al zeggen sommigen misschien dat dit alleen voor hetero’s geldt, dus waarom zou zoiets niet ook voor andere geaardheden kunnen gelden?

In een wereld waar heteroseksualiteit de enige aanvaardbare seksualiteit is, vinden velen het moeilijk te aanvaarden dat er mensen zijn die zich als LGBT+ identificeren. Moet hun het ouderschap worden ontzegd? In Nederland hebben homoseksuelen bijvoorbeeld rechten als zij hun kind of kinderen willen laten dragen door een bevriende draagmoeder, zodat zij de ouderlijke status krijgen.

De American Medical Association (AMA) heeft erop gewezen dat adoptie verboden zou moeten worden uit vrees voor discriminatie en uit hoofde van de mensenrechten. Zij zeggen dat het oneerlijk is om mensen die geadopteerd zijn bij hun biologische moeder te laten wonen als ze al die tijd door iemand anders zijn opgevoed – vooral omdat deze kinderen hen al beter kennen dan wie dan ook.

Er is gezegd dat het niet hun discriminerend beleid is om diensten te weigeren op grond van seksuele geaardheid of geslacht, en dat de fundamentele mensenrechten van gelijkheid, voorrechten en verantwoordelijkheden worden bepaald door iemands seksualiteit. Als homoseksuelen in de samenleving gelijk behandeld zouden worden, zouden zij dus ook kinderen moeten kunnen opvoeden; zou er dan misschien ook een soort moraal met eigen argumenten voor ouderschap kunnen bestaan?

Hebben homo’s niet ook het recht om kinderen op te voeden? Je zou denken van wel, maar het lijkt erop dat hun geaardheid betekent dat ze niet met verantwoordelijkheid kunnen worden vertrouwd. Deugdethiek streeft naar een leven van uitmuntendheid – en goedheid is een manier waarop je dat doet! Als iemand niet deugdzaam genoeg kan of wil zijn. Hoe kan hij dan ooit hopen op alle mogelijke manieren uitmuntend te leven. Alleen in zijn eigen belang. Zonder ook maar enige aandacht te schenken aan de behoeften en verlangens van andere mensen?

Is het verkeerd om homo’s te discrimineren? Het is niet aan ons als maatschappij, of zelfs in je eigen huis, om iemand te veroordelen om wie hij is. Dit zou hetzelfde zijn als het discrimineren van mensen vanwege hun uiterlijk – het heeft geen enkele zin! De deugdethiek leert ons dat alle mensen respect verdienen; daarom kunnen we een ander niet anders behandelen alleen omdat hij/zij een andere seksuele geaardheid heeft dan wijzelf, zonder dit basisprincipe van de ethiek te schenden.

Het recht op ouderschap betekent niet noodzakelijk dat adoptie in het beste belang is van henzelf, hun kind of de samenleving. De gevolgen moeten altijd op de eerste plaats komen bij de beslissing of het toestaan van een praktijk als homo-adoptie negatieve gevolgen zal hebben voor alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering ervan (zowel degenen die het goedkeuren als degenen die tegen zijn).

Minister Rouvoet wees op de negatieve gevolgen voor een kind als adoptie zou worden toegestaan (RD, 2002). Als iets hun geluk daadwerkelijk schaadt, zou dat verkeerd zijn! Maar vergeet niet: Het homoseksuele stel is gevraagd om te adopteren en dit zal de maximale mogelijkheden om gelukkig te zijn in het leven vergroten. Het maakt ook uit hoe de maatschappij over dit soort relaties denkt.

Minister Rouvoet wees op de negatieve gevolgen voor een kind als adoptie zou worden toegestaan (RD, 2002). Hij vergat niet dat het hier gaat om twee mensen die vragen om erkenning van hun liefde door de wet en de samenleving als geheel. Hoe meer dit gebeurt in de ogen van onze cultuur, hoe gelukkiger zij zullen zijn.

Volgens de AMA en de APA kan het blokkeren van adoptie van deze kinderen schadelijk zijn voor zowel hen als hun toekomstige relaties met anderen. Er zijn in Duitsland ongeveer 16000 kinderen die opgroeien in gezinnen van hetzelfde geslacht (Trouw).

De afweging tussen het maximale aantal gelukzaligheden dat wordt bereikt wanneer adoptie door homo’s wordt verboden en toegestaan, kan worden gezien als een inherent onderdeel van elke beslissing. Je kunt je afvragen of je dit soort instellingen toestaat waar veel mensen tegen zijn omdat ze een uitgesproken mening hebben over hoe het in de maatschappij in het algemeen zou moeten.

Conclusie

Er is betoogd dat homoseksuelen zouden moeten kunnen adopteren, vanwege de rechten die zij verdienen. Er zijn veel implicaties voor beide partijen die bij een adoptie betrokken zijn en het kan ook positieve gevolgen hebben voor de psychische gezondheid.

Ook is gekeken naar het recht van het kind om in een optimale omgeving te leven. De gevolgen zijn niet negatief en er is dus geen sprake van een schending van het homo-zijn, ondanks dat sommigen het er op voorhand niet mee eens waren

Liefde komt niet alleen voor tussen een man of een vrouw, maar kan ook voortkomen uit gezinnen van hetzelfde geslacht.

We moesten een moeilijke beslissing nemen. De waarde van rechten voor homoseksuelen en hun kinderen kwam in het geding toen het werd afgewogen tegen de gevolgen, die in alle gevallen negatief zouden zijn: als iemand niet kan adopteren, is hij niet geschikt als ouder; het is een oneerlijk voordeel dat sommige mensen krijgen en anderen niet; enzovoorts. We weten allemaal hoeveel pijn discriminatie doet – dat kunnen we nooit doen! Wat voelt er soms belangrijker dan onszelf op de eerste plaats zetten? Als je het mij vraagt, helemaal niets, want mijn eigen geluk gaat voor alles – zelfs die twee kleine woordjes “je bent geweldig” van iemand die er echt om geeft je dag beter te maken.

Aangezien is aangetoond dat de gevolgen voor een kind niet negatief zijn, moet het homoseksuele paren worden toegestaan te adopteren. Men moet er echter rekening mee houden hoe de samenleving zal reageren wanneer zij weet dat twee mannen hun eigen kind willen! Tegenwoordig geloven de meeste mensen dat dit in orde is en er wordt zelfs een beeld geschetst in Hollywood-films waarin homoseksuelen de hele dag zonder problemen voor kinderen kunnen zorgen en goed ouderschap kunnen geven. Maar weet iemand eigenlijk wel wat er achter gesloten deuren gebeurt?

Vorig jaar is er onderzoek gedaan aan de Northwestern Universiteit waaruit het tegendeel bleek: “We waren verbaasd over hoe slecht het eigenlijk was.

Een kind adopteren uit een ander land

Er zijn veel redenen om een kind uit een ander land te adopteren. Misschien wilt u een kind in nood helpen of bent u op zoek naar een kind met speciale behoeften dat moeilijk ter plaatse te vinden is. Wat uw reden ook is, er zijn belangrijke dingen die u moet weten voordat u een kind uit een ander land adopteert. In deze blogbijdrage bespreken we het proces van internationale adoptie en enkele veelvoorkomende mythes erover.

Wereldwijd worden er elk jaar 50.000 kinderen geadopteerd. De meesten komen uit het buitenland en worden naar Nederland gehaald voor interlandelijke adoptie. Dit betekent dat ze hierheen zijn gestuurd door de overheid van een ander land of door iemand die de voogdij over zijn kind wil. Omdat men vond dat de plaatselijke autoriteiten niet in staat zouden zijn om adequate zorg te bieden. Maar er zijn ook Nederlanders die zelf een kind adopteren.

Landen

Uit de statistieken over wereldwijde adoptie blijkt dat derde- en tweedewereldlanden de meeste kinderen afstaan. China heeft in 2004 alleen al 11.230 kinderen afgestaan, dat is 25% van alle afgestaane kinderen in de wereld! Rusland komt op de tweede plaats met 7644 of 17%. Daarna komt Guatemala met 2673 (6%), gevolgd door Zuid-Korea met 2750 (5%). Oekraïne komt ook voor in de top tien van landen als Bulgarije, Vietnam, ETHIOPIË, Belarus, Thailand, Roemenië, Filippijnen, Kazachstan, Indonesië, Vietnam, Salomonseilanden en Cambodja.

In de landen van de eerste wereld is er een goede economie en genoeg geld om een kind te onderhouden. In 2004 adopteerden de Verenigde Staten meer dan 50% van de 44K kinderen met hun adoptiediensten! Spanje volgt met 5500 adoptiekinderen op een totaal van 14.000, terwijl Frankrijk 4% en Italië 7% adopteren. Andere landen die adopteren zijn Canada 4%, Nederland 3% Zweden 2%. Noorwegen biedt onderdak aan 1388 internationals die wachten op passende ouders of voogden die begeleiding zoeken naar volwassenheid.

Er is een groot probleem in China met overbevolking. De regering heeft besloten dat vrouwen maar één kind mogen krijgen, maar dat geldt niet voor iedereen en dit leidt tot veel problemen. Waaronder de verwaarlozing van vrouwelijke baby’s die misschien ter adoptie worden aangeboden als ze in gezinnen zonder andere kinderen worden geboren. Of wanneer ouders nog een zoon in plaats van een dochter willen omdat ze denken dat er niet genoeg knappe exemplaren zijn.

Het adopteren van een kind uit het buitenland is niet altijd een gemakkelijke beslissing. Sommigen vragen zich misschien af of ze in hun eigen land wel voor dat kind kunnen zorgen, maar het is belangrijk te weten dat er veel verschillende opties zijn wanneer je een internationale adoptie overweegt. Zoals het aanbieden van onderwijs of een beroepsopleiding. Zodat kinderen betere kansen hebben om als volwassenen een bevredigend leven te leiden.

Voor- en nadelen van adoptie

Het adopteren van een kind uit een ander land is een kans voor ouders om hen te geven wat ze missen. Adopties kunnen het beste van twee werelden bieden: een kans op een leven buiten de armoede, maar ook deel uitmaken van iemands liefdevolle gezin – zonder zelf kinderen te hebben! Mensen die geen biologische kinderen kunnen krijgen, vinden deze optie vaak aantrekkelijk omdat het zoveel meer oplevert dan het opvoeden van enkele weeskinderen in ruil zou geven

Bovendien zijn er nog andere voordelen, zoals de keuze tussen een jongen of een meisje, wat anders misschien niet mogelijk zou zijn. En als mensen niet adopteren maar toch een kind willen, is internationaal adopteren zinvol omdat veel jongeren een thuis nodig hebben.

Het adopteren van een kind is een geweldige ervaring die veel voordelen kan hebben. Geadopteerde kinderen kunnen problemen ondervinden om zich aan hun nieuwe ouders te hechten, maar deze nadelen zijn gemakkelijk te overwinnen door begrip en geduld van beide partijen die bij het adoptieproces betrokken zijn. Vooral als ze dicht bij elkaars culturele achtergrond staan! De hoge kosten van adoptie kunnen financieel een uitdaging vormen, maar er zijn voldoende beurzen beschikbaar voor wie in aanmerking komt. Families moeten wel door een aantal hoepels springen voor ze in aanmerking komen, dus laat dit je niet ontmoedigen om het volgend jaar opnieuw te proberen, wanneer de fondsen misschien beter passen bij de grootte van je gezin.

Hoe werkt het?

Wanneer ouders een kind willen adopteren, wordt er vaak veel werk verzet. Allereerst moeten ze toestemming vragen aan de stichting adoptiediensten en aan bepaalde voorwaarden voldoen, waaronder: of je getrouwd bent of niet; zo ja, dan zijn alleen paren van hetzelfde geslacht toegestaan, zodat ze allebei als één aanvrager per aanvraag een aanvraag kunnen indienen (ik kan dit niet genoeg benadrukken). Het volgende punt op de lijst is de leeftijd, want wat heb je aan een adoptie als iemand te jong of te oud is? En als laatste, maar meest belangrijk – potentiële families moeten door een interview komen waar vragen over waarom zij denken dat deze plaatsing zinvol is gezien hun besproken situatie onbeantwoord blijven.

Aspirant-adoptieouders moeten gebruik maken van alle voorbereidingsbijeenkomsten die voor hen beschikbaar zijn. Deze bereiden aspirant-adoptieouders voor op wat ze nodig hebben om klaar te zijn wanneer adoptiekinderen in hun leven kaomen, en hoe het beide betrokken partijen zal beïnvloeden.

Als u wordt goedgekeurd als adoptiegezin, voeren we een onderzoek uit bij de Raad voor de Kinderbescherming voordat uw dierbare naar zijn nieuwe thuis vertrekt. Dit vierdelige interviewproces bestaat uit gesprekken met onze teamleden en anderen die hen goed kennen; het is ontworpen om er zeker van te zijn dat er stabiliteit is in de omgeving terwijl zij zich ook aan het aanpassen zijn.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft besloten dat het ministerie van Justitie binnen vier jaar een beslissing moet nemen over aspirant-adoptiefouders. Als zij geen bezwaar maken, krijgen zij toestemming om te adopteren en dat duurt nog acht jaar voordat hun vergunning weer vervalt, met over zes maanden weer een nieuwe verlengingsmogelijkheid.

Hierna komen de aspirant-adoptiefouders in een bemiddelingsfase. Een vergunninghouder gaat op zoek naar geschikte kandidaten en stelt hen aan elkaar voor. Zodat er geen tijd wordt verspild aan kennismaking of verdere communicatie die nodig is tussen alle partijen die betrokken zijn bij een adoptieproces. Dat erg lang kan duren als het niet van begin tot eind correct wordt afgehandeld.

Nadat al het nodige papierwerk is voltooid en goedgekeurd, kan een aspirant-adoptiefouder zijn/haar nieuwe kind mee naar huis nemen. Zij zullen door de immigratie-autoriteiten moeten gaan om zich als ouders te laten registreren, zodat zij voltijds voor dit kostbare leven kunnen zorgen.

Kinderen die zijn geadopteerd uit een land dat partij is bij het Haags Adoptieverdrag zijn meteen Nederlandse staatsburgers, omdat hun adoptie-uitspraak wordt erkend. In sommige gevallen betekent dit dat zij voorrang krijgen bij het aanvragen van permanente verblijfspapieren; er is echter geen garantie en aanvragers kunnen te maken krijgen met een langere wachttijd (of geen goedkeuring krijgen) vanwege de strenge Nederlandse verblijfseisen die soms worden gesteld.

Adopteer een kind, hier is waarom

adoptie

De vraag over adoptie is er een waar veel mensen mee worden geconfronteerd. Er zijn te veel kinderen in de wereld die ouders nodig hebben, en niet genoeg volwassenen om ze op te nemen. Dit artikel zal je inzicht geven in waarom je adoptie zou moeten overwegen als een manier om deze kinderen te helpen.

Mensen die voor adoptie kiezen, hebben een sterke kinderwens en weten dat zij het leven van de geadopteerde willen. De meeste paren denken meestal aan adoptie als hun eigen vruchtbaarheidsproblemen mislukken of als er geen andere vooruitzichten op kinderen in zicht zijn.

Kinderloos tegen je wil in

Het adoptieproces kent een groot aantal potentiële moeilijkheden, maar om de een of andere reden zijn er toch veel mensen die ermee door willen gaan. De meerderheid – tachtig procent – komt uit ongewenste kinderloze milieus en de overige twintig procent komt uit secundaire plaatsen van kinderen die al hun eigen biologische kinderen hebben of om gezondheidsredenen niet zwanger kunnen worden. Degenen die hen kwaad willen doen, kunnen een aanslag op je leven plegen als je te veel adopteert, dus wees voorzichtig bij het kiezen van de baby’s die deze lege plekken in ons allemaal gaan opvullen.

Minder opties

Adoptieouders moeten zoveel meer doorstaan om hun kind een kans te geven. Zij hebben niet de mogelijkheid om twee of drie biologische kinderen te krijgen, omdat veel landen geen adoptie toestaan als je echtgenoot of echtgenote al iemand heeft, terwijl eenoudergezinnen gewoon weer zwanger kunnen worden.

Goede lichamelijk en geestelijke verzorging

Adoptie is een prachtig iets. Het geeft kinderen die zorg en bescherming nodig hebben de kans op een volwaardig, gelukkig en succesvol bestaan – net zoals elk ander kind verdient! Helaas worden er veel meer baby’s achtergelaten omdat hun ouders het zich niet kunnen veroorloven of omdat ze ver weg wonen van centra waar mensen ze weghalen als het thuis te moeilijk wordt voor papa en mama. Het is nu dus nog duidelijker geworden waarom adoptie altijd moet worden overwogen als je je baby gelukkig kunt opofferen aan dit liefhebbende gezin dat hem/haar dolgraag voor altijd bij zich wil hebben.

Goede Toekomst

Een kind adopteren is een ongelooflijk geschenk. Deze kinderen komen uit landen waar ze nooit kunnen hopen op een normaal leven en voelen zich ongewenst door hun biologische ouders of de overheid, net als vele andere kinderen over de hele wereld die ook geen thuis hebben

De meeste adoptiekinderen die in Amerika op adoptie wachten, komen uit Brazilië (32%), Nigeria (13%), Colombia 8%, Haïti 4%, Ethiopië 3% elk; Zuid-Afrika 2%. De gemiddelde leeftijd varieert van 0-6 jaar: sommigen zijn jonger, zoals 18 maanden, terwijl anderen tot 15 jaar oud zijn.

Denk er goed over na

Veel mensen denken dat de beste tijd om een kind te adopteren is wanneer het weeskinderen zijn die een thuis nodig hebben. Hoewel adoptie een geweldige ervaring kan zijn, is er altijd enige aarzeling vooraf en achteraf omdat je je beslissing niet kunt terugdraaien als het om wat voor reden dan ook niet goed is gegaan.