De levenscyclus van het geadopteerde kind

Het adoptieproces is een lang proces. In deze blogpost nemen we je mee vanaf de zuigelingenfase tot aan de volwassenheid! Sommige kinderen worden als baby geadopteerd en groeien op in hun adoptiegezin, terwijl anderen op latere leeftijd worden geadopteerd. Wat beïnvloedt de levenscyclus van elk kind? Dat gaan we vandaag onderzoeken.

Adoptie is de mooiste manier om kinderen te krijgen. Voor een geadopteerd kind kan het een levenslang proces zijn om te verwerken wat er in hun jonge jaren is gebeurd en hoe die gebeurtenis hen in de loop van de tijd heeft beïnvloed; maar adoptie is niet alleen iets wat ze doen als het nodig is of moet – het moet altijd als thuis voelen

Iemands leven kan drastisch veranderen door één beslissing: ouders worden door pleegouderschap/adoptie in plaats van biologisch nageslacht te krijgen.

Adoptie is vaak een uitstekende manier om kinderen te krijgen. Het geeft paren die niet in staat of niet bereid zijn om zelf zwanger te worden, idealistische redenen zoals het kind uit een arm land dat een bevoorrecht leven leidt. Kansen op succes te geven in Amerika met opportuniteitskosten die laag genoeg zijn om zich onderwijs en gezondheidszorg te kunnen veroorloven zonder later weer afhankelijk te worden wanneer je ze misschien het meest nodig hebt.

Het kind van een geadopteerde voelt een gevoel van afscheiding van zichzelf en de ouders. Dit kan vele gevolgen hebben voor de manier waarop zij relaties in hun leven opbouwen, waaronder vriendschappen of intieme partnerschappen met anderen na verloop van tijd. Adoptie is niet zomaar iets dat voor sommige mensen gebeurt, maar maakt deel uit van het dagelijkse leven – het is er altijd, zelfs als we de aanwezigheid ervan vergeten, omdat elke dag nieuwe uitdagingen (en triomfen) met zich meebrengt.

Een van die uitdagingen kan zijn te begrijpen wat “geadopteerd” zijn betekent; dit artikel geeft inzicht in wie geadopteerden vandaag zijn, gebaseerd op studies die tussen 1968-1980 door Paul Popley werden voltooid en die door moderner onderzoek werden bijgewerkt.

Als Baby

De babyleeftijd is belangrijk omdat in die periode vertrouwen en gehechtheid zich ontwikkelen. Wanneer je adopteert, moet je kind zich ook aanpassen; het ontwikkelen van een vorm van gehechtheid met hun nieuwe familie is even wennen, maar degenen die een onzekere start hebben gehad, zullen waarschijnlijk meer moeite hebben dan anderen, alleen al op basis van de duur van de plaatsing.

Als Peuter/Kleuter

Peuters en kleuters maken in deze fase een heleboel veranderingen door. Ze worden zelfstandiger, leren lopen, worden zindelijk (of niet!), gaan voor het eerst om met gevoelens als schaamte of twijfel – en dat alles terwijl ze leren over de geboorte via discussies over babypoppen die kunnen praten!

Bovendien krijgen ze te maken met schuldgevoelens als het tijd is om achter zichzelf op te ruimen – maar maak je geen zorgen: oudere broers en zussen zullen tot die tijd voor hen zorgen.

Voor geadopteerde kinderen neemt dit een andere vorm aan en zal de ouder uitleggen dat hun kind niet uit de moederschoot komt. Voor sommigen kan dit in het begin moeilijk te begrijpen zijn, omdat het alles wat ze over zichzelf weten in twijfel trekt; maar wie weet wat er kan gebeuren? De eerste informatie over adoptie wordt gegeven om uw dierbare (en u) te laten begrijpen hoe bijzonder hij/zij werkelijk is.

Schoolleeftijd

Het kind gaat naar school en wordt geconfronteerd met strijd, concurrentie en rivaliteit. Hij moet goed presteren om niet vergeleken te worden met andere leeftijdsgenoten; toewijding wordt duidelijk in deze leeftijdsgroep omdat het de waardigheid vormt van het geadopteerde kind dat moet omgaan met hoe het door anderen wordt behandeld. Omdat zijn ouders hen niet zelf hebben uitgekozen maar een andere familie in onze wereld hebben gebracht (adoptie).

Het kind kan vragen stellen die de adoptieouder aan het denken zetten over zijn adoptie. Er kunnen vragen worden gesteld als “waarom adopteer je mij?”. Waardoor het kind zich realiseert dat het niet langer deel uitmaakt van het biologische gezin en niet hoeft te lijden onder stigmatisering. Omdat mensen er toch wel achter komen – de buitenwereld heeft geen geheimen voor wat hier is gebeurd!

Adolescentie

De adolescentie is een tijd waarin het kind begint te zoeken naar zijn identiteit. Voor sommige kinderen is het duidelijk wie ze zijn, andere bevinden zich in een onzekerheid van zelfidentiteit en afkomst speelt vele rollen tijdens deze ontwikkelingsjaren; adoptie kan er ook een worden omdat adolescenten een groter hypothetisch begrip hebben dan jongere kinderen, wat betekent dat zingeving verschillende vormen kan aannemen naargelang dit punt in de levensfase.

De zoektocht van adolescenten naar hun afkomst en de relatie met hun ouders wordt bemoeilijkt door een verscheidenheid van factoren, die hen op verschillende paden kunnen brengen. De fysieke verschillen die binnen deze familie bestaan. Hebben invloed op wie zij als individu zijn, maar het levert ook meer informatie over henzelf op tijdens wat anders zou kunnen aanvoelen als één chaotisch moment in de tijd waarin van alles kan gebeuren. Zonder dat er ook maar enig begrip voor is.

Jongvolwassenheid

De impact van adoptie en afstand doen is te zien in iemands relaties. De manier waarop ze werden behandeld toen ze hun biologische familie verloren, heeft invloed op hoe anderen hun rol als ouder of kind op zich nemen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een zuigeling die bij de geboorte door de moeder is afgestaan omdat het biologisch niet van haar is. Maar haar pleegkind. In dit geval zijn er twee afzonderlijke ouderfiguren die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hetzelfde individu. Één van elke kant om ervoor te zorgen dat in alle behoeften wordt voorzien tijdens de levensreis en dat het kind toch onafhankelijk kan leven.

Proces

Na een leven lang te horen krijgen dat ze niet goed genoeg zijn, kan iemand eindelijk ontdekken wat hem bijzonder maakt. Dit kan vroeger of later gebeuren, afhankelijk van de persoon, maar het is belangrijk om open en geduldig te zijn met adoptie omdat er geen tijdlijn is voor het verwerken van dit verlies tot iets gezonds. Elke geadopteerde maakt zijn eigen reis wanneer hij kijkt naar hoeveel tijd er is verstreken sinds de verlating alles veranderde, wat resulteert in instabiliteit van het gevoel van eigenwaarde. Gekoppeld aan angst, angst om zich een buitenstaander te voelen tussen achtergebleven dierbaren, terwijl hij tegelijkertijd wanhopig zijn best doet om overeind te blijven en de schijn op te houden zodat anderen niet merken dat er in hemzelf iets verandert.

Begrip voor onuitgesproken verdriet: Adoptie

verdrietig

In deze blogpost gaan we in op het onuitgesproken verdriet dat geadopteerden ervaren, en hoe dit soort verdriet verschilt van andere soorten verdriet. We bespreken wat je moet weten over adoptie voordat je een beslissing neemt om al dan niet te adopteren, en ook enkele manieren om je gevoelens te verwerken als je geadopteerd bent.

Het verdriet van geadopteerden is niet alleen een fase waar ouders en kinderen doorheen moeten. Adoptie blijft altijd aanwezig voor adoptanten, zelfs als ze nog aan het begrijpen zijn wat het betekent of hoe ze het beste met deze nieuwe levenssituatie met hun kind kunnen omgaan.

Leeftijd

Hoe langer een kind bij zijn verzorger woont, hoe groter het verdriet over de adoptie. Dit wil echter niet zeggen dat baby’s minder emoties ervaren bij een adoptie op jonge leeftijd; als ze vlak na de geboorte bij hun papa of mama worden weggehaald, kunnen er ook tekenen van verdriet zijn. Baby’s vormen emotionele banden als ze ongeveer zes maanden oud zijn, wat betekent dat het voor hen heel goed mogelijk is om zich verloren te voelen zonder dat iemand hen meer dan nodig vasthoudt. Terwijl ze zich ook weer gelukkig voelen als ze maar genoeg tijd met elkaar doorbrengen.

Begrip

Een kind dat geadopteerd is, kan verdriet anders ervaren dan iemand met biologische ouders. Gedragingen die als abnormaal worden beschouwd, kunnen als “raar” worden behandeld en genegeerd. Omdat ze het zelf nog niet hebben meegemaakt. Dus niemand begrijpt de pijn van afwijzing of verlies bovenop al het andere waar deze kinderen in hun leven al mee te maken hebben gehad.

Veel mensen begrijpen niet hoe moeilijk dit voor kinderen is als je er adoptie bij optelt. Al die slapeloze nachten waarin je probeert je emoties niet te laten zien terwijl je nog steeds het gevoel hebt dat iemand je niet meer in de buurt wil hebben, maakt het alleen maar moeilijker.

Verdriet

De echte tekenen van verdriet worden meestal pas duidelijk als het kind zeven of acht jaar oud is. Dit is één reden waarom het moeilijk kan zijn om te begrijpen wat ze doormaken, maar er is meer! Wanneer een kleintje deze leeftijd bereikt – rond 7-8 voor meisjes en 9-10 voor jongens. Zijn ze nog maar net begonnen met het maken van een innerlijke voorstelling over het feit dat ze geadopteerd zijn in hun nieuwe leven met al zijn positieve kanten (en negatieve kanten).

In deze fase kan het kind fantasieën en gedachten vormen over geadopteerd zijn. Op die manier creëren ze een fantasie of voorstelling voor zichzelf in hun leven die geen verband houdt met wat er nu gebeurt, maar in plaats daarvan gebaseerd is op hoe het zou kunnen zijn als de dingen anders waren. Het verdriet van deze kinderen heeft niets met de werkelijkheid te maken. Het is eerder te wijten aan het gemis van een grote, gelukkige familie waar iedereen voor altijd liefde en geluk zal vinden.

Verschillende stadia

Adoptie kan een emotioneel proces zijn. De eerste stap in het rouwen om je kind omvat het gevoel van schok, ontkenning en protest voordat uiteindelijk de wanhoop komt die leidt tot herstel/re-integratie als men door alle vijf stadia van rouw gaat.

Rouwverwerking is gecompliceerd bij adoptie omdat het vaak voelt alsof we onze biologische ouder te snel na de geboorte verliezen of misschien helemaal nooit getrouwd zijn zodat er geen ceremonie of viering is; dit laat geadopteerden meestal hard proberen te begrijpen waarom ze zijn opgegeven door beide sets – ouders & thuisland.

Een kind adopteren is zonder twijfel een moeilijke beslissing die maar weinig mensen begrijpen en erkennen. Zelfs kinderen die geadopteerd zijn, weten vaak niet hoe ze elkaar moeten steunen, omdat iedereen op zijn eigen manier met het verlies omgaat.

Diep verlies

Geadopteerden missen een relatie met hun biologische ouders en het kan moeilijk zijn te verwerken waarom ze zijn afgestaan. Er is geen tastbaar gezicht voor deze FACloze wezens, dus gevoelens van verlies zijn diep bij geadopteerden die geen contact of informatie hebben gehad over de persoon die hen het leven schonk.

Fantaseren

Het kind weet dat er ergens in de wereld een gezin is waarmee het een biologische band heeft en houdt vast aan deze hoop, ook al lijkt dit onmogelijk. De fantasie om zijn of haar ouders weer te zien maakt het moeilijk om de relatie af te sluiten, omdat zij enige zin geven aan al die gevoelens die wij als kind hadden toen onze families uit elkaar gingen; zonder hen kun je niet begrijpen waarom je moeder niet echt voor altijd de jouwe was, maar nu zijn ze voorgoed weg (of misschien ook niet).

Erkenning

Het is geen verrassing dat adoptie een beproevende ervaring is voor het kind. Ze worden weggerukt uit hun raciale/etnische familie-eenheid en gescheiden van een emotioneel steunsysteem om met het verlies om te gaan, wat ertoe kan leiden dat ze zich geïsoleerd of anders voelen. Ook al is er niets “verkeerds” aan geadopteerd te zijn – het gebeurt gewoon niet vaak.

Geen controle

Adoptie is de ultieme manier om een kind een eigen leven en vrijheid te geven. Deze gebeurtenis ontdoet hen van alle zeggenschap die ze misschien hadden, terwijl ze hen alle kansen op geluk geven bij nieuwe families die in ruil onvoorwaardelijk van hen zullen houden

Maar voor geadopteerden die boos zijn omdat ze van huis zijn weggenomen of door bureaus zijn getest zonder ooit te weten hoe dat voelt. Kan het niet alleen emotioneel maar ook fysiek moeilijk zijn omdat deze gevoelens soms naar buiten komen als woede die tegen henzelf gericht is En hoewel de meeste geadopteerden deze emotie niet vaak genoeg voelen gaan ze meestal nooit.

Omvang

Er is veel verlies waarmee geadopteerden moeten omgaan. Gewoonlijk wordt alleen de biologische moeder genoemd en gemist tijdens de adoptie. Terwijl zelfs hun biologische vader in veel gevallen vergeten kan worden, afhankelijk van hoeveel tijd er verstreken is sinds ze bij de geboorte van hem of haar werden afgenomen. Er is ook een extra gevoel van scheiding doordat je wordt weggenomen van de ouders die je als kind hebben opgevoed. Dat kan het heel moeilijk maken als je later in je leven meer over je eigen afkomst te weten komt.

Het is belangrijk dat het verdriet en verlies bij adoptie meer verteld wordt. Tegenwoordig hoor je verhalen over open adopties, waarbij biologische ouders contact hebben met de adoptiefamilie van hun geadopteerde kind, zelfs nadat ze volwassen zijn geworden – dit helpt beide partijen om zich verbonden te voelen, terwijl ieder individu toch de kans krijgt om zichzelf te vinden zonder het gevoel te hebben dat iedereen het beter heeft dan hij of zij, of te weten wie je wortels zijn door deel uit te maken van een georganiseerd systeem dat misschien helemaal niets interessants weet over wat een persoon is buiten wat vage generalisaties gebaseerd op ras/etniciteit etc., dus waarom zou je de moeite nemen om iets na te streven dat minder voldoening geeft als het toch gemakkelijker is?

Adoptie vanuit juridisch oogpunt

wetboeken

Adoptie vanuit juridisch oogpunt wordt vaak over het hoofd gezien, maar het is een belangrijke overweging voor degenen die overwegen een kind te adopteren. In deze blogbijdrage gaan we dieper in op het adoptieproces en hoe u door de wet navigeert als u adopteert. We zullen veel onderwerpen behandelen die u kunnen helpen een weloverwogen beslissing te nemen als u een adoptie overweegt of als u al met het proces bent begonnen.

Nederland is een land dat adoptie hoog in het vaandel heeft staan. Als paren geen kinderen kunnen krijgen, kiezen ze vaak voor adoptie, wat inhoudt dat ze jonge kinderen uit het buitenland of uit plaatselijke pleeggezinnen zo snel mogelijk na de geboorte in hun leven en in hun huis opnemen

Dit artikel bespreekt enkele belangrijke juridische gevolgen voor uw gezin.

Adoptieprocedure

Nederlandse kinderen wachten vaak op adoptie, maar het is niet alleen een probleem voor Nederlandse gezinnen. Veel buitenlandse kinderen hebben ook een thuis nodig en Nederland is een populaire keuze geworden onder adoptieouders, deels omdat de wettelijke regels vergelijkbaar zijn met die voor binnenlandse adopties; er zijn echter enkele verschillen die zinvol zijn als je kijkt naar wat het beste is voor een bepaald kind/adoptant (problemen met ouderenzorg…). Bijvoorbeeld: Als je overweegt om vanuit het buitenland te adopteren, dan zou je eerst moeten uitzoeken of je eigen land internationale adopties toestaat, voordat je beslist waar het anders het beste zou werken – ook bekend als “interlandelijke adopties”.

Adoptie van kinderen door homoseksuelen komt steeds vaker voor, maar stuit nog op veel obstakels. Niet elk land aanvaardt huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht, wat adoptie voor deze bevolkingsgroep moeilijk kan maken. De Nederlandse wet vereist daarentegen geen huwelijk tussen twee mensen die willen adopteren; in sommige delen van Europa zoals Duitsland is dit wel vereist voordat je in aanmerking komt (of zelfs maar in aanmerking komt) als adoptieouder.

Nederland biedt echter grote mogelijkheden – vooral als het gaat om adoptie van buiten de Eurozone of de Europese Unie zelf. Omdat het niet uitmaakt van welke nationaliteit je kind komt onder deze omstandigheden als beide aspirant-ouders het Nederlandse staatsburgerschap delen dan is de kans groot dat alles goed komt.

Rechtbank

Volgens de wet moet een adoptie langs legale weg plaatsvinden. Als aspirant-ouders of iemand anders een contract met iemand anders tekent om hun kind af te staan zonder eerst een gerechtelijke procedure te hebben doorlopen. Wordt dat als illegaal beschouwd en kunnen zij schuldig worden bevonden aan mishandeling, waarop zware straffen staan zoals gevangenisstraf (artikel 227, lid 1). Dit betekent dat u niets kunt afspreken, tenzij er officiële documenten zijn waarin uw instemming in dit verband is vastgelegd; als twee personen echter niets anders willen dan elkaar, dan is alles goed.

Als je erover denkt een kind te adopteren en je wilt er zeker van zijn dat het in het beste belang is van zowel jezelf als je potentiële nieuwe gezinslid, dan raden we je aan eerst te trouwen. Als twee mensen ten minste 2 jaar samen zijn voordat ze dit papierwerk bij de autoriteiten indienen (Artikel 1: 227 lid 2), dan kunnen ze legaal adopteren zonder dat er later problemen ontstaan, want de Nederlandse wet geeft aan hoe landen denken over gemengde huwelijken – ze bestaan niet! De persoon die niet biologisch verwant is, kan ook een aanvraag indienen als hij/zij een emotionele relatie heeft gehad.

Belang van het Kind

Naast een beslissing van de rechter is ook vereist dat de adoptie duidelijk in het belang van het kind plaatsvindt volgens art. 1:227 lid 3 Bw De situatie voorafgaand aan de adoptie mag niet over het hoofd worden gezien en moet in overweging worden genomen of de biologische ouders bekend of onbekend zijn voor de aspirant-ouders . Wat heeft deze persoon gepland met betrekking tot zijn toekomstplannen voor wie zal er voor hem zorgen? Om deze vragen te beantwoorden moet men terugblikken op gebeurtenissen uit het verleden die van invloed kunnen zijn op het verdere verloop.

Belangrijke voorwaarden

Artikel 1:228 van het Burgerlijk Wetboek somt een aantal voorwaarden voor adoptie op. Zo moet een adoptant, indien hij niet reeds bloed- of aanverwant is met het kind, ouder zijn dan 18 jaar en over ten minste een vol jaar verzorgingsrechten beschikken. Aalvorens deze rol met betrekking tot de opvoeding van een ander mensenleven op zich te nemen; dit laatste criterium is echter niet van toepassing wanneer het gaat om twee vrouwen die binnen hun gemeenschap bevallen. Ook al kan de culturele traditie anders voorschrijven.

De regels rondom adoptie kunnen behoorlijk streng zijn. Zo mag het te adopteren kind niet ouder zijn dan 18 jaar en heeft het ook toestemming nodig van de ouders, tenzij er permanente voogdij over hem/haar bestaat op grond van artikel 809 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

De biologische ouders van het kind mogen voor de adoptie niet langer de voogdij over hun eigen kind hebben. Bovendien mag geen van beide ouders zich verzetten tegen dit verzoek voor een zuigeling als zij in staat en bereid zijn om een veilige thuisomgeving te bieden met liefde van alle aanwezige volwassenen. Zodat iedereen die erbij betrokken is er profijt van zal hebben – vooral ook jij!

Wat zijn de rechtsgevolgen?

Adoptie is een prachtige manier om wettelijk verwant te worden en een hecht gezin te stichten met je kind. Zodra je adopteert, ziet de wet het goed dat deze twee mensen nu de zorg hebben voor elkaars welzijn! Maar hoe werkt dit? Ten eerste betekent het dat ze buiten hun nieuwe gezin geen andere huisdieren mogen hebben, omdat er anders alleen plaats genoeg overblijft voor henzelf (en waarschijnlijk zelfs dan nog niet)! Ten tweede – en dat is het belangrijkste – moeten geadopteerden binnen Thailand blijven, tenzij de Thaise douane van te voren toestemming geeft, afhankelijk van het soort adoptie

Wat kost een adoptie?

kosten

Als u overweegt een kind te adopteren, is het belangrijk te begrijpen wat een adoptie kost. De kosten van adopties variëren, afhankelijk van wie de adoptie betaalt en waar de adoptieouders wonen. In dit artikel leest u hoeveel een adoptie kan kosten als beide partijen het eens zijn over de financiële verantwoordelijkheid voor het adoptiekind.

Een kind adopteren is de beste manier om het liefde en stabiliteit te geven. De biologische ouders verliezen alle familiebanden, maar in ruil daarvoor brengt een adoptie verantwoordelijkheden met zich mee, zoals kosten voor juridische diensten of gezondheidszorgbehoeften.

Adoptie is een prachtige optie voor hen die zichzelf onproductief en ongewenst vinden. Er zijn veel kinderen die een thuis nodig hebben, maar ze kunnen die niet allemaal zelf bieden. Dus kiezen mensen ervoor om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen als een daad van liefde door deze weeskinderen te adopteren in een nieuw leven waar ze gekoesterd zullen worden. Kansarme kinderen kansen geven die veel verder gaan dan wat de meeste thuis of zelfs in het buitenland krijgen.

In 2007 waren er 37.000 geadopteerden uit het buitenland, slechts een paar duizend minder dan vorig jaar, waaruit blijkt hoeveel er sindsdien is veranderd.

Verschillende vormen van adoptie

Adopties kunnen worden onderverdeeld in open en gesloten adoptie. Bij een open adoptie blijven de biologische ouders een rol spelen in het leven van hun kind en behouden zij bewust hun onderlinge banden. Bij een gesloten adoptie worden deze banden echter volledig verbroken. Zodat er geen enkele kennis van elkaar is buiten de betrokken partijen om. Totdat zij anders wensen door middel van geheimhoudingsverklaringen die van tevoren door alle betrokken partijen worden opgesteld na counseling. Die ten minste zes maanden duurt voordat een overeenkomst in werking kan treden, en wel snel na de mondelinge ondertekening en later nadat er is nagedacht.

Voor wie?

Het adopteren van een kind is een spannend proces. Aanstaande ouders moeten eerst aan strenge eisen voldoen voordat zij dit mogen doen, waaronder geschikt zijn volgens de Nederlandse overheid en toestemming hebben van de ministers van Justitie in hun thuisland of regio waar de adoptie plaatsvindt.

Deze zogenaamde startvergunning is een zeer gewild document dat door veel mensen kan worden verkregen. Het enige wat je echter moet doen om hem te krijgen – behalve ouder zijn dan de leeftijdsgrens van 41 of 46 jaar en niet je ouders zijn – is een examen afleggen over hoe ruim bedeeld je bent met financiële middelen.

Landen

De meest voorkomende landen waar adoptiekinderen vandaan komen zijn China, Taiwan en Colombia.

Wat kost adoptie?

Het adoptieproces is lang en kostbaar. Als u wilt adopteren uit Europa, zal uw kosten hoger zijn dan wanneer het kind komen uit een ander deel van de wereld. Want het duurt langer voor hen om hier te komen, alsmede met meer papierwerk betrokken zijn bij internationale adopties die niet kan gebeuren door gewoon het maken van een aanvraag! Je moet erachter te komen hoeveel dit allemaal naar beneden komt ook dus wacht niet langer – neem vandaag nog contact met ons op.

Bemiddelingskosten

Wanneer je klaar bent om aan je adoptietraject te beginnen, kan er veel intimiderend zijn. Je hebt veel vragen over wat het proces inhoudt en hoeveel het gaat kosten. Maar één ding is zeker: als dit al een tijdje in je hart leeft, laat je dan niet tegenhouden door al die zorgen! De bemiddelingskosten verschillen sterk per land. Dus zorg ervoor voordat je een internationale beslissing neemt die zo kostbaar of gecompliceerd is als een verhuizing van huis die ook dierbaren met zich meebrengt, samen met hun financiële steunsysteem. Alleen omdat iemand anders ons vertelt dat ze rijk zijn, betekent niet dat we zelf de hoop moeten opgeven.

Wat is adoptie en hoe werkt het in een notendop?

Adoptie is een term die wordt gebruikt wanneer een individu of een groep de overtuigingen, attitudes en gedragingen van een andere persoon of groep overneemt. Het kan in het dagelijks taalgebruik worden gebruikt om mensen te beschrijven die door anderen zijn beïnvloed, zoals beroemdheden, vrienden en familieleden. In deze blogpost bespreken we hoe adoptie in een notendop werkt en wat je erover moet weten.

Adoptie kan een lang en moeilijk proces zijn, maar mensen met een sterke kinderwens zouden adoptie moeten overwegen. Elk jaar worden ongeveer 700 Nederlandse kinderen geadopteerd in hun nieuwe thuis in Nederland; dit is een indrukwekkend cijfer als je bedenkt hoeveel het er waren de laatste keer dat we de gegevens bekeken! Hoewel elke vorm zijn eigen regels heeft waaraan voldaan moet worden voordat het definitief wordt (vooral internationale adopties), bieden ze je allemaal veel meer dan alleen liefde voor je kind. Je krijgt ook de wettelijke voogdij over hen, wat gepaard gaat met grote voordelen zoals voogdij over eventuele verdiensten of eigendom dat je als volwassene verwerft.

Twee vormen van adoptie

Er zijn twee vormen van adoptie. Deze omvatten de buitenlandse en binnenlandse soort, met een internationale adoptie is het over het aannemen van een kind uit het buitenland. Terwijl in tegenstelling tot ons eigen land de verscheidenheid waar u kunt aannemen dat is gevonden door middel van pleegzorg of opvang programma’s hier thuis. Maar zorg ervoor dat u contact opnemen met uw lokale autoriteit eerst voordat u een verhuizing.

Wettelijke familieband

Adoptie creëert een nieuwe rechtsgeldige familieband tussen het kind en zijn adoptieouders. Dit betekent dat zij al die rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden krijgen; maar het belangrijkste – liefde! De verbroken band wordt nu hersteld met twee families die veel geven om het welzijn van deze prachtige persoon (of op zijn minst het beste willen).

Beginseltoestemming

Adoptieouders moeten in principe toestemming geven voor adoptie vanuit het buitenland. Om dit te doen, moeten ze worden goedgekeurd door het land van herkomst van het kind en door een bureau dat strenge eisen stelt aan leeftijd en burgerlijke staat. Onder andere als u van plan bent om internationaal of lokaal hier thuis te adopteren met onze eigen bureaus. Het kan maanden duren voordat goedkeuring is verkregen, maar als het eenmaal is verleend, is het iets wat alleen maar vaak genoeg een gelukkig einde kent.

Tegemoetkoming

Adoptieouders hebben een toelage van 3700 euro van de overheid gekregen om hun adoptiekosten te helpen dekken. De betalingen gelden alleen voor adopties die hebben plaatsgevonden tussen 1 januari 2009 en nu – niet met terugwerkende kracht!

Homoparen

Homostellen in Nederland kunnen kinderen adopteren. Als hun land van herkomst dat niet toestaat, dan is het mogelijk dat een partner van een homopaar die samen een adoptiekind heeft opgevoed en verzorgd gedurende zijn/haar eerste jaar als ouder. De adoptierechten al na 1 kalendermaand kan overnemen als hij/zij documenten indient waaruit blijkt dat de verzorging succesvol is geweest – inclusief fotodocumentatie.

Adoptie in binnenland

Wanneer u een kind uit het buitenland wilt adopteren, kan dat moeilijk zijn vanwege alle vereisten. Een manier om dit probleem te omzeilen is adoptie in Nederland, waar ze een open adoptieprogramma hebben voor internationale gezinnen die hun gezin willen uitbreiden en toch aan bepaalde criteria willen voldoen. Gemiddeld worden slechts 15 Nederlandse kinderen per jaar daadwerkelijk door buitenlanders geadopteerd! De meeste landen vereisen aanvragers die een of meer buitenlandse wezen mee naar huis willen nemen (hoewel er altijd uitzonderingen zijn), maar velen vinden zichzelf ontmoedigd als ze geconfronteerd worden met papierwerk zoals paspoorten.

Belangrijke voorwaarden

Het adopteren van een Nederlands kind is een emotioneel en juridisch proces dat erg duur kan zijn. De rechter zal bepalen of u uw ouderlijke rol vervult of niet, het leeftijdsverschil mag niet groter zijn dan 40 jaar in totaal voor beide partijen (oudere ouder vs jongere). Door deze procedure wordt duidelijk of adoptie goed zou uitpakken met deze potentiële aanstaande ouders dus er is nog geen reden tot stress!

De input geeft algemene informatie over hoe het adopteren van een Nederlands kind in zijn werk gaat: Adopties variëren afhankelijk van vele factoren zoals landvoorkeur waar beschikbare kinderen momenteel wonen etc., maar één punt geldt voor alle soorten – het opnemen van nieuw bloed in elk gezin vergt zorgvuldige overweging gezien hun belang tijdens de ontwikkelingsfase van de kindertijd.