Wat is adoptie en hoe werkt het in een notendop?

Adoptie is een term die wordt gebruikt wanneer een individu of een groep de overtuigingen, attitudes en gedragingen van een andere persoon of groep overneemt. Het kan in het dagelijks taalgebruik worden gebruikt om mensen te beschrijven die door anderen zijn beïnvloed, zoals beroemdheden, vrienden en familieleden. In deze blogpost bespreken we hoe adoptie in een notendop werkt en wat je erover moet weten.

Adoptie kan een lang en moeilijk proces zijn, maar mensen met een sterke kinderwens zouden adoptie moeten overwegen. Elk jaar worden ongeveer 700 Nederlandse kinderen geadopteerd in hun nieuwe thuis in Nederland; dit is een indrukwekkend cijfer als je bedenkt hoeveel het er waren de laatste keer dat we de gegevens bekeken! Hoewel elke vorm zijn eigen regels heeft waaraan voldaan moet worden voordat het definitief wordt (vooral internationale adopties), bieden ze je allemaal veel meer dan alleen liefde voor je kind. Je krijgt ook de wettelijke voogdij over hen, wat gepaard gaat met grote voordelen zoals voogdij over eventuele verdiensten of eigendom dat je als volwassene verwerft.

Twee vormen van adoptie

Er zijn twee vormen van adoptie. Deze omvatten de buitenlandse en binnenlandse soort, met een internationale adoptie is het over het aannemen van een kind uit het buitenland. Terwijl in tegenstelling tot ons eigen land de verscheidenheid waar u kunt aannemen dat is gevonden door middel van pleegzorg of opvang programma’s hier thuis. Maar zorg ervoor dat u contact opnemen met uw lokale autoriteit eerst voordat u een verhuizing.

Wettelijke familieband

Adoptie creëert een nieuwe rechtsgeldige familieband tussen het kind en zijn adoptieouders. Dit betekent dat zij al die rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden krijgen; maar het belangrijkste – liefde! De verbroken band wordt nu hersteld met twee families die veel geven om het welzijn van deze prachtige persoon (of op zijn minst het beste willen).

Beginseltoestemming

Adoptieouders moeten in principe toestemming geven voor adoptie vanuit het buitenland. Om dit te doen, moeten ze worden goedgekeurd door het land van herkomst van het kind en door een bureau dat strenge eisen stelt aan leeftijd en burgerlijke staat. Onder andere als u van plan bent om internationaal of lokaal hier thuis te adopteren met onze eigen bureaus. Het kan maanden duren voordat goedkeuring is verkregen, maar als het eenmaal is verleend, is het iets wat alleen maar vaak genoeg een gelukkig einde kent.

Tegemoetkoming

Adoptieouders hebben een toelage van 3700 euro van de overheid gekregen om hun adoptiekosten te helpen dekken. De betalingen gelden alleen voor adopties die hebben plaatsgevonden tussen 1 januari 2009 en nu – niet met terugwerkende kracht!

Homoparen

Homostellen in Nederland kunnen kinderen adopteren. Als hun land van herkomst dat niet toestaat, dan is het mogelijk dat een partner van een homopaar die samen een adoptiekind heeft opgevoed en verzorgd gedurende zijn/haar eerste jaar als ouder. De adoptierechten al na 1 kalendermaand kan overnemen als hij/zij documenten indient waaruit blijkt dat de verzorging succesvol is geweest – inclusief fotodocumentatie.

Adoptie in binnenland

Wanneer u een kind uit het buitenland wilt adopteren, kan dat moeilijk zijn vanwege alle vereisten. Een manier om dit probleem te omzeilen is adoptie in Nederland, waar ze een open adoptieprogramma hebben voor internationale gezinnen die hun gezin willen uitbreiden en toch aan bepaalde criteria willen voldoen. Gemiddeld worden slechts 15 Nederlandse kinderen per jaar daadwerkelijk door buitenlanders geadopteerd! De meeste landen vereisen aanvragers die een of meer buitenlandse wezen mee naar huis willen nemen (hoewel er altijd uitzonderingen zijn), maar velen vinden zichzelf ontmoedigd als ze geconfronteerd worden met papierwerk zoals paspoorten.

Belangrijke voorwaarden

Het adopteren van een Nederlands kind is een emotioneel en juridisch proces dat erg duur kan zijn. De rechter zal bepalen of u uw ouderlijke rol vervult of niet, het leeftijdsverschil mag niet groter zijn dan 40 jaar in totaal voor beide partijen (oudere ouder vs jongere). Door deze procedure wordt duidelijk of adoptie goed zou uitpakken met deze potentiële aanstaande ouders dus er is nog geen reden tot stress!

De input geeft algemene informatie over hoe het adopteren van een Nederlands kind in zijn werk gaat: Adopties variëren afhankelijk van vele factoren zoals landvoorkeur waar beschikbare kinderen momenteel wonen etc., maar één punt geldt voor alle soorten – het opnemen van nieuw bloed in elk gezin vergt zorgvuldige overweging gezien hun belang tijdens de ontwikkelingsfase van de kindertijd.

Plaats een reactie