Een kind adopteren: De adoptieprocedure

Wanneer u besluit een kind te adopteren, is het van vitaal belang dat u de adoptieprocedure begrijpt. Er zijn veel stappen betrokken bij dit proces en het kan overweldigend zijn voor sommige mensen die dit nog nooit eerder hebben gedaan. Als u meer wilt weten over het adopteren van kinderen, lees dan hieronder verder.

Een kind adopteren is de beste manier om kinderen te krijgen als je niet op natuurlijke of medische wijze zwanger kunt worden. Als dit klinkt als iets dat je zou interesseren en je doelen zou ondersteunen, neem dan wat tijd om erover na te denken voordat je enige toezeggingen doet.

Start van de adoptieprocedure

Het begin van een nieuw hoofdstuk voor u en uw gezin.

De adoptieprocedure begint met het invullen van een aanvraag voor beginseltoestemming, waardoor wij via internationale adoptieprogramma’s buitenlandse kinderen kunnen opnemen die beschikbaar zijn of een potentieel thuis hebben, zodat ook zij hun beste leven kunnen leiden.

Het beoordelen van een aanvraag is een proces waarbij de Stichting Adoptiefaciliteiten beoordeelt voor toestemming om te mogen beginnen en nagaat of uw situatie voldoet aan alle voorwaarden die in de WOBKA staan.

Leeftijd van de aanvrager:

Er zijn mogelijke uitzonderingen op de regel dat aanvragers niet ouder mogen zijn dan 41 jaar.

Het bijwonen van bijeenkomsten is een noodzakelijk onderdeel van adoptie. Aanstaande ouders moeten zes voorbereidingsbijeenkomsten bijwonen en één bijeenkomst met de Stichting Adoptiefaciliteit, die bij elkaar drie uur in beslag nemen! Deze tijdrovende voorbereidingsbijeenkomsten zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat een belangrijke beslissing als adopteren niet lichtvaardig wordt genomen.

Advies over toestemming om te beginnen

De Raad voor de Kinderbescherming zal vervolgens een rol spelen door de Minister van Justitie te adviseren over adoptieprocedures. Daartoe wordt een onderzoek uitgevoerd waarin motieven en gezinssituaties worden besproken en de aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen.

Wanneer dat mooie bundeltje vreugde van over de oceaan arriveert, moet u een aantal administratieve stappen nemen. Om te beginnen de inschrijving bij de gemeente en vervolgens de aanvraag van het ouderlijk gezag bij de kantonrechter om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt wanneer het tijd is voor hun (of hun nieuwe ouders) thuiskomstceremonie!

LGBT-adoptie is een nieuwe en groeiende trend in de Verenigde Staten. Naar schatting zijn er wereldwijd 300 miljoen LGBT-volwassenen die graag als ouder zouden willen meewerken, maar geen toegang hebben vanwege beperkingen in hun thuisland of culturen die het homohuwelijk niet toestaan – velen van hen vrezen dat ze nooit in staat zullen zijn om te adopteren als ze de kans krijgen, omdat deze wetten hoogstwaarschijnlijk ongewijzigd zullen blijven, ondanks algemene attitudes die in de loop der tijd veranderen.

Het proces voor zowel alleenstaanden die surrogaatouder willen worden (d.w.z. iemand anders die namens jou optreedt) EN paren waarbij de ene persoon de volledige voogdij wil en de andere een gedeelde ouderschap verkiest, kan inhouden dat zij langs verschillende agentschappen moeten gaan zoals GLBT-jongerenorganisaties.

Plaats een reactie